Fetma

Fetma är tyvärr ett av de vanligaste hälsoproblemen bland män och kvinnor runt om i världen. Att kliniskt definieras som fet, måste du ha ett body mass index eller BMI eller 30 eller mer.

Fetma kommer som ett direkt resultat av att du förbrukar mer kalorier än du har möjlighet att bränna bort. Om detta sker dagligen eller under en längre tid, kommer din kropp att lagra många kalorier som fett.

Dessutom kan vissa orsaker till fetma inkludera dåliga matvanor (överätande, självsvält och sedan hetsätning, och framför allt, att inte ha tillräckligt med fysisk aktivitet). Slutligen, kan det bero på dåliga levnadsvanor (att dricka för mycket alkohol eller rökning).

Det är viktigt att du när du får diagnosen fetma initierar en behandlingsplan. Detta är mycket viktigt eftersom fetma kan orsaka eller öka risken för att utveckla medicinska problem såsom hjärtsjukdomar, diabetes, leversjukdom, njursjukdom och många fler. Ignorera aldrig fetma, eftersom om det inte behandlas, kan det också leda till en tidig död.

För att undvika övervikt du bör engagera dig i fysisk träning, äta bra och hålla dig bort från dåliga livsstilsvanor. Det finns naturligtvis vissa mediciner som kan användas för att behandla fetma, men innan du använder dem måste du först se till att du har goda förutsättningar för att ta sådana läkemedel; tala först med din läkare och förklara dina mål för din diet. Här är några av de mest populära anti-fetma läkemedel.

ListaRutnät
Visa:
Sortera efter: